Com afecta el canvi climàtic a la meva prima d’assegurances?

El canvi climàtic pot tenir un gran impacte en les quotes de les assegurances, ja que els canvis en el clima poden augmentar el risc d’accidents i dany a les propietats. Els canvis en el clima poden augmentar la probabilitat de tempestes violentes, inundacions i també poden augmentar el risc de sismes, cosa que afectarà directament la prima de l’assegurança. Les asseguradores prendran en compte els canvis climàtics al determinar les seves quotes i, per tant, és probable que les persones hagin de pagar quotes més altes si viuen en àrees afectades pel canvi climàtic.

Els efectes del canvi climàtic inclouen un augment de les pèrdues i danys a causa de desastres naturals com ara inundacions, sequeres, incendis forestals, tempestes i altres esdeveniments climàtics extrems.

El canvi climàtic pot afectar la teva prima d’assegurances de diverses maneres.

  • Si vius en una zona que és més vulnerable a aquests tipus d’esdeveniments, la teva prima d’assegurances podria augmentar per reflectir un major risc d’aquestes pèrdues. Les companyies d’assegurances tendeixen a ajustar les primes en funció de la probabilitat de que es produeixi una pèrdua, de manera que si es preveu que hi hagi més esdeveniments climàtics extrems en la teva zona, és possible que la teva prima augmenti.
  • A més a més, el canvi climàtic també pot afectar les cobertures que ofereixen les companyies d’assegurances. Algunes companyies podrien començar a excloure determinats riscos o a ajustar les seves cobertures per reflectir els canvis en el risc. Per exemple, podrien començar a excloure cobertures per inundacions en zones que estan més afectades per aquest tipus d’esdeveniments.
  • En el cas dels riscos que no es troben en zones especialment vulnerables com és el cas d’Andorra, el canvi climàtic no afecta tant a les primes com ho podría fer en zones de alt risc. No obstant, degut a la pujada de sinistralitat del mercat reassegurador causat per les catàstrofes naturals de altres zones del món, les companyies d’Assegurances de tot el món veuen augmentat el preu de reassegurança i aquest acaba reparcutint en major o menor mesura al client final.
  • En resum, el canvi climàtic pot afectar tant a la teva prima d’assegurances com a les cobertures que ofereixen les companyies d’assegurances. És important estar al dia amb els canvis en els riscos associats al teu entorn i assegurar-se de que la teva pòlissa d’assegurances ofereix la cobertura necessària per protegir-te contra les pèrdues que podries patir a causa del canvi climàtic.